NEU – Buena Vista Social Club – El Cuarto de Tula

Corazón del Caribe

NEU – Buena Vista Social Club – El Cuarto de Tula

Buena Vista Social Club – El Cuarto de Tula

Recorded at Passion Studios, Wiesloch, Germany
Maritza Hafner-Placencia – Vocals
Matthias Hafner – Piano, Guitar, Arrangement

More informations at
www.caribe-music.com